گوارش

گوارش :

گوارش : اگر سلول های بدن انسان می توانستند غذا را به همان صورتی که خورده می شود. مصرف کنند دیگر نیازی به دستگاه گوارش غذا نبود.

دستگاه گوارش، غذا را به شکلی درمی آورد که مورد استفاده سلول ها قرارگیرد.

و همین باعث وارد شدن مواد مغذی به جریان خون و انتقال آن در سراسر بدن می شود.

اطلاعات بیشتر ...
فیلـتر

در حال نمایش 7 نتیجه