طبایع

طبایع :

طبایع : به طور کلی دو نوع مزاج وجود دارد: مزاج گرم و مزاج سرد. گروه گرم مزاج. خود به دو طبع صفراوی و دموی و گروه سرد مزاج به دو طبع بلغمی و سوداوی تقسیم می‌شود.

در میان طبایع چهارگانه غلبه دم اگرچه خود یک بیماری محسوب می‌شود، ولی تقریبا آن را معادل سلامتی می‌دانند و بقیه طبع‌ها به تناسب از اعتدال دور می‌شوند.

اطلاعات بیشتر ...
فیلـتر

نمایش دادن همه 5 نتیجه